Các khóa học chăm sóc trị liệu da

Mã DV Khóa học Học phí Thời gian
1 Chăm sóc da 7,000,000 1 tuần
2 Trẻ hóa căng bóng sáng da (tái tạo da bằng hoạt chất, lăn kim) 7,000,000 1 tuần
3 Căng bóng, phục hồi, bảo vệ từ bên trong (mesotherapy) 7,000,000 1 tuần
4 Trị liệu mụn  7,000,000 1 tuần
5 Trị liệu nám  7,000,000 1 tuần