Trải nghiệm của khách hàng tại Lancharm Center

* Ngâm chân, thưởng trà

* Trị liệu chính

* Qúy khách nằm nghỉ ngơi, kết thúc trị liệu

* Ăn nhẹ và thưởng trà